Eurytmia v Čechách

Občanské sdružení Eurythmea

Eurytmický seminář v Čechách

Od roku 2010 prebieha diaľkové štúdium eurytmie pod vedením Hany Gitevy a lektorov z Nemecka, ktoré zastrešuje Občianske združenie Eurythmea.

Hana Giteva - vyštudovala eurytmiu pod vedením J. Lexovej v Prahe na Bildungstädte für Eurythmie vo Viedni a liečebnú eurytmiu.
Kontakt: Občanské sdružení Eurythmea - 00420 728 220 206, info@eurytmie.cz

Umelecká eurytmická skupina Theodora
- členkami sú bývalé i súčasné študentky eurytmického vzdelávania v Čechách pod vedením H.Gitevy a Dr. A. Storch.
Kontakt: Občanské sdružení Eurythmea - 00420 728 220 206, info@eurytmie.cz

Akademie sociálního umění

Toto štúdium ponúka možnosť vzdelávania sa v oblasti štúdia sociálných terapií. Jedným z vyučovacích programov je 3-ročné štúdium eurytmie, pod vedením českých a nemeckých lektorov.

Eurytmia na Waldorfskom lýceu v Prahe

Už niekoľko rokov je na tejto strednej škole eurytmia nielen učebným predmetom, ale je aj jedným z maturitných predmetov v umeleckej oblasti.

Eurytmia v pedagogike

Na mnohých školách s waldorfskou pedagogikou sa vďaka eurytmickému vzdelávaniu v Čechách vyučuje eurytmia ako jeden zo základných predmetov.

Pramen pohybu - semináre eurytmie

Už pár rokov sa priaznivci eurytmického umenia stretávajú pod vedením Jörga Schrödera z Nemecka. Pre viac informácií kontaktujte: Alena Sabolová, Tel: 00420 604 781 969, alena@pramenpohybu.eu

 Späť na hlavnú stránku