Kurzy

Eurytmia v Bratislave - "12 cvičení na podporu životných síl"
Kedy: v nedeľu 5. mája; v sobotu 1. júna; v sobotu 8. júna 2019, v čase od 10.00 do 16.00
Kde: Eurytmická miestnosť - Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Pozývame Vás na cyklus stretnutí s liečebnou eurytmiou na tému "Dvanásť cvičení na podporu životných síl", na ktorom Vás naučíme dvanásť základných cvičení tzv. „hygienickej eurytmie“. Stretnutia budú koncipované ako cyklus. Je však možné zúčastniť sa aj len jedného, či dvoch stretnutí, pretože dávajú zmysel aj ako samostatný celok. Kurzom Vás povedú liečebné eurytmistky Alexandra Fialová a Zuzana Krivošová.
Cena kurzu: 60 € za celý cyklus, 25 € jedno stretnutie
Informácie: Alexandra Fialová, 0908 995 093, liecebna.eurytmia@gmail.com

"Ozdravné pôsobenie eurytmie a liečebná eurytmia"
Kedy: vo štvrtok 9. mája 2019 od 18.00 do 19.30
Kde: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Pozývame Vás na prednášku "Ozdravné pôsobenie eurytmie a liečebná eurytmia".
Bližšie informácie: Alexandra Fialová, 0908 995 093, liecebna.eurytmia@gmail.com

"Letné stretnutie priaznivcov eurytmie"
Kedy: piatok 24. až nedeľa 26. augusta 2018
Kde: Dom u Bielej ruže nedaleko Novej Bane
Pozývame všetkých, ktorím nie je ľahostajné, kam sa bude uberať eurytmické umenie na Slovensku.
"Program"
Bližšie informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

"Logos a jeho pôsobenie cez eurytmiu"
Kedy: prvé stretnutie v sobotu 9. júna 2018 od 10.00
Kde: Eurytmická sála Anna Sophia, Zelená 2, Malinovo
Pozývame Vás na cyklus stretnutí "Soboty s eurytmiou", ktorý pripravuje eurytmické umelecké vzdelávanie Anna Sophia.
Cena kurzu: 20 € jedno stretnutie, prosíme o prihlásenie najneskôr 3 dni vopred
Informácie: Pavel Hanuštiak, pavel@annasophia.sk

"Teplo a svetlo"
Kedy: v sobotu 30. júna 2018 od 14.00 do 19.00
Kde: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Pozývame Vás na Jánsku konferenciu, na ktorej bude nazerané na oba elemeny z hľadiska prírodných síl, lekárstva a eurytmie. Témou lekársva sa bude zaoberať Štefan Sivák a eurytmiou Gabriela Trgová, Alexandra Fialová a Zuzana Krivošová. Stretnutie bude zamerané na dialóg v pracovných skupinách.
Informácie: Peter Neurath, info@antropozofia.sk, www.antopozofia.sk

Po celý tento rok Vás pozývame na rôzne kurzy zamerané na pedagogickú a sociálnu eurytmiu v rôznych kútoch Slovenska... Viac informácií získate na:

Harmónia rytmu
Aktuálne podujatie:

Víla Dobromila na "Míli pre mamu" v Žiline
Kedy: 12. máj 2018 o 15.00
Kde: Lesopark v Žiline
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

Ďalšie eurytmické aktivity:

Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave - Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, Tel.: 02-44642604-6, 0903 557 121, 0905 824 251
Eurytmia sa tu vyučuje ako jeden z vyučovacích predmetov a venujú sa jej aj učitelia a niektorí rodičia.

Alokovaná trieda SZWŠ v Košiciach a OZ Krídla v Košiciach
Žiaci alokovaných tried SZWŠ v Košiciach si eurytmiu užívajú so svojou pani učiteľkou, rodičia a priaznivci waldorfskej pedagogiky z OZ Krídla sa stretávajú na rôznych kurzoch.

Detské centrum s waldorfskou pedagogikou Hájanka v Petržalke

Detské centrum s waldorfskou pedagogikou Jablonka na Patrónke
Deti v týchto "škôlkach" majú možnosť zažívať radosť z eurytmie pod vedením eurytmistiek zo vzdelávania ANNA SOPHIA.

Seminár waldorfskej pedagogiky
Na seminároch sa študenti a účastníci kurzov oboznámia s eurytmiou ako s jedným z vyučovacích predmetov.

"Víla Dobromila a kamaráti rozprávky"
Kedy: Školský rok 2017/2018
- Víla Dobromila pozýva všetky deti, ktoré sa chcú na čarovnom hadovi odviezť do rozprávkovej krajiny na stretnutia s jej rozprávkovými kamarátmi.
- Projekt interaktívnych pohybovo-rytmických príbehov.
- Formou pohybovo-dramatických príbehov, do ktorých sú zapojené všetky deti, sú rozvíjané fyzicko-pohybové a emocionálno-sociálne schopnosti detí. Liečivé sily rytmu, pohybu a hudby pomáhajú deťom zdravo sa vyvíjať.
Kde: Materské školy a Detské centrá žilinského kraja
Cena: 2,00 € za dieťa
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

"Eurytmia na stretnutiach Spoločenstva kresťanov na Slovensku"
Kedy: ...počas stretnutí v roku 2018
Kde: ...na rôznych miestach Slovenska
Počas stretnutí Spoločenstva kresťanov na Slovensku majú účastníci možnosť prežiť duchovné pravdy prostredníctvom pohybového umenia eurytmia.
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk


 Späť na hlavnú stránku