Kurzy

"12 cvičení na podporu životných síl"
Kedy: soboty 5. mája, 19. mája a 2. júna 2018 od 10.00 do 16.00
Kde: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Pozývame Vás na cyklus stretnutí s liečebnou eurytmiou, ktorý povedú Alexandra Fialová a Zuzana Krivošová.
Cena kurzu: 60 € za celý cyklus, 25 € jedno stretnutie
Informácie: Alexandra Fialová, 0908 995 093, liecebna.eurytmia@gmail.com

Po celý tento rok Vás pozývame na rôzne kurzy zamerané na pedagogickú a sociálnu eurytmiu v rôznych kútoch Slovenska... Viac informácií získate na:

Harmónia rytmu
Aktuálne podujatie:

Základné prvky pohybového umenia eurytmia v slovenskom ľudovom tanci
Kedy: 21. apríl 2018 o 19.00
Kde: Ars terapeutica 2018 - Caritas - Olomouc
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

Ďalšie eurytmické aktivity:

Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave - Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, Tel.: 02-44642604-6, 0903 557 121, 0905 824 251
Eurytmia sa tu vyučuje ako jeden z vyučovacích predmetov a venujú sa jej aj učitelia a niektorí rodičia.

Alokovaná trieda SZWŠ v Košiciach a OZ Krídla v Košiciach
Žiaci alokovaných tried SZWŠ v Košiciach si eurytmiu užívajú so svojou pani učiteľkou, rodičia a priaznivci waldorfskej pedagogiky z OZ Krídla sa stretávajú na rôznych kurzoch.

Detské centrum s waldorfskou pedagogikou Hájanka v Petržalke

Detské centrum s waldorfskou pedagogikou Jablonka na Patrónke
Deti v týchto "škôlkach" majú možnosť zažívať radosť z eurytmie pod vedením eurytmistiek zo vzdelávania ANNA SOPHIA.

Seminár waldorfskej pedagogiky
Na seminároch sa študenti a účastníci kurzov oboznámia s eurytmiou ako s jedným z vyučovacích predmetov.

"Víla Dobromila a kamaráti rozprávky"
Kedy: Školský rok 2017/2018
- Víla Dobromila pozýva všetky deti, ktoré sa chcú na čarovnom hadovi odviezť do rozprávkovej krajiny na stretnutia s jej rozprávkovými kamarátmi.
- Projekt interaktívnych pohybovo-rytmických príbehov.
- Formou pohybovo-dramatických príbehov, do ktorých sú zapojené všetky deti, sú rozvíjané fyzicko-pohybové a emocionálno-sociálne schopnosti detí. Liečivé sily rytmu, pohybu a hudby pomáhajú deťom zdravo sa vyvíjať.
Kde: Materské školy a Detské centrá žilinského kraja
Cena: 2,00 € za dieťa
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

"Eurytmia na stretnutiach Spoločenstva kresťanov na Slovensku"
Kedy: ...počas stretnutí v roku 2018
Kde: ...na rôznych miestach Slovenska
Počas stretnutí Spoločenstva kresťanov na Slovensku majú účastníci možnosť prežiť duchovné pravdy prostredníctvom pohybového umenia eurytmia.
Informácie: Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk


 Späť na hlavnú stránku