Predpoklady

Pre štúdium eurytmie sú nutné tieto predpoklady:
 

  • vek 18 rokov
  • ukončené školské vzdelávanie - maturita
  • dobrý zdravotný duševný stav
  • prímací pohovor (1. ročník je skúšobný), rozhodujúce sú: hudobné nadanie, všeobecné znalosti      literatúry, humanitných a prírodných vied.


  • Učitelia eurytmie majú za sebou ukončené štvorročné štúdium eurytmie - pohybového umenia, ktoré ich oprávňuje robiť kurzy pre dospelých. Nadstavbové štúdium pedagogickej eurytmie oprávňuje vyučovať eurytmiu v predškolských zariadeniach a ako riadny učebný predmet na školách. Toto štúdium zahŕňa poznatky z práce s deťmi a mládežou, metodicko-didaktickú prípravu, schopnosť spolupráce s rodičmi a kolegami, ako i ďalšie odborné znalosti, ktoré sú súhrnom celkovej kvalifikácie.

     Späť na hlavnú stránku