Umelecké vystúpenia

Aktuálne vystúpenia:

"Idea budúcnosti"
Kedy: V sobotu 27. apríla 2019 od 13.00 do 19.00
KDE: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Vás pozývame na

- na umelecké eurytmické vystúpenie a kurz k téme "Idea budúcnosti", ktoré budú súčasťou programu veľkonočnej konferencie antropozofickej spoločnosti na Slovensku.
Informácie: Peter Neurath, info@antropozofia.sk, www.antopozofia.sk

Po celý tento rok Vás pozývame na umelecké slávnosti do Domu u Bielej ruže na Kostivrchu (neďaleko Novej Bane), kde môžete zažiť umelecké vystúpenia a stretnutia s eurytmiou, spevom, umeleckým slovom a hudbou... Viac informácií získate na:

Spirituálne umenie
Aktuálne podujatie:

Zrkadlo
Kedy: 14. - 17. marca 2019 v Dome u Bielej ruže
Pozývame Vás na umelecký workshop a program s mottom "zrkadlo našej duše a života".
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com

Staršie vystúpenia:

"Prahem paměti"
Kedy: V nedeľu 20. mája 2018 od 20.00
Pozývame Vás na:

- eurytmické vystúpenie skupiny Flow, v ktorom sú v programe prepojené hudba súčasnej ruskej skladateľky Lery Auerbach (1973) s obrazmi básní perského básnika Ahmada Schamloua (1925 – 2000). Účinkujú: Hanka Krejčová, Daniel Koncsol, Martina Gajdošová, Ludmila Palmeová, Jiřina Krásová, Klára Kuželková, Barbora Forbaková, Lucie Lipková, Veronika Jabůrkova, Hudba: Anna Veverková (husle), Martin Levický (klavír), Recitácia: Agáta Topinková, Umelecké vedenie: Daniel Müller-Goldegg, Dĺžka programu: 40 min. Vstupné dobrovoľné.
KDE: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Info: Barbora Forbáková www.skupina-flow.cz alebo info@antropozofia.sk

"Metamorfózy osudu"
Kedy: V nedeľu 18. marca 2018 o 17.00
Pozývame Vás na:

- na pohybovo-dramatický program, v ktorom sa budú striedať hlásková a tónová eurytmia, spev a umelecké slovo. Budú uvedené diela: M. Rúfusa, P.O.Hviezdoslava, J. Frátrika, E. Schuré, M.J.Lermontova, G.F. Händla, J.S.Bacha, C. Saint-Saensa, R. Schumanna, A. Skrjabina, J. Sibelia a J. Kirschner.
KDE: Kultúrne centrum Stanica Žlina-Záriečie
Info: e.schmutzova@eurytmia.sk alebo tel.č.: 0915 605 147

"Láska a krása v kolobehu roka"
Kedy a kde: Vo štvrtok 11. januára 2018, Malá galerie Sladovny v Písku, Velké náměstí 113, Česká republika
Vás pozývame:

- na umelecké stretnutie inšpirované knihou Karla Funka: Přiladění nitra k písni roku. Účinkujú: Perla Perpetua Voberová - eurytmia, zpev; Milada Perháčová -  eurytmia, recitácia; Karel Funk - autor textov. Viac na:

Láska a krása v kolobehu roka
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com

"ADVENTNÁ SLÁVNOSŤ"
Kedy a kde: 9. decembra 2017 v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu, neďaleko Novej Bane
Vás pozývame

- na Adventnú slávnosť plnú svetla, spevu, hudby a eurytmie, spojenú s výrobou jabĺčkových svietnikov. Slávnosť pripravili: Perla Perpetua Voberová, Elena Schmutzová, Wolfgang Schmutz. Viac na:

Adventná slávnosť
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com alebo Elena Schmutzová, 0915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

"Harmónia rytmu"
Kedy: V piatok 6. októbra 2017 o 18.00
Pozývame Vás na:

- absolventské vystúpenie, v ktorom bude predstavená pedagogická, sociálna a umelecká oblasť pohybového umenia eurytmia. Účinkujú: Elena Schmutzová M.A. - eurytmia, Milada Perháčová - recitácia, Wolfgang Schmutz - klavír, Detský folklórny súbor Kolárik
KDE: Dom kultúry Bytča
Info: e.schmutzova@eurytmia.sk 0915 605 147

"UMENIE NESÚCE LÁSKU A KRÁSU"
Kedy a kde: 24. - 27.august 2017 v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu, neďaleko Novej Bane
Vás pozývame na

- stretnutie so spisovateľom Karlom Funkom - beseda a umelecké pásmo s textami z novo ponúkaného dielka plného láskyplných slov a ponaučenia, jeho dlhoročných skúseností ako riaditeľ Domova dôchodcov. Viac na: http://umenienesucelaskuakrasu.webnode.sk/program/

Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com

"Medonosná včela"
Kedy a kde: v sobotu 12. augusta 2017 o 14.30 vo Veľkej sále KD Kráľová pri Senci
Vás pozývame na

- poetické pásmo so spevom, recitáciou a s pohybovým umením eurytmiou o posvätnosti včely na Včelárskej paseke Kráľová pri Senci v rámci osláv 85. výročia založenia Včelárskej paseky. Viac informácií na: http://medonosnavcela.webnode.sk/, http://spiritualneumenie.eu/medonosna-vcela/

Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com

"Pistis Sofia"
Kedy a kde: 14. - 16. júla 2017 v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu, neďaleko Novej Bane
Vás pozývame na

- stretnutie v Dome u Bielej ruže a kostoloch v okolí Banskej Štiavnice s eurytmiou a spevom. Hosťom bude Hana Sar Blochová z Prahy. Viac informácií na: http://pistis-sophia.webnode.sk

Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com

"K výšinám letným"
Kedy: V sobotu 10. júna 2017 o 15.00
KDE: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Vás pozývame na

- na vernisáž výstavy Akadémie Raphael, ktorá sledovala stopy zakladateľa Goetheanistického umenia v  troch krajinách. Okrem hodnotných výtvarných diel, budete mať príležitosť zhliadnuť eurytmické vystúpenie, skupiny Anna Sophia - umelecký program "K výšinám letným" - výber z  diel: R. Steinera, E.H.Griega, Ch. Morgenesterna, E.Kuhlera a iných.
Informácie: Jana Baníková, 0903 164 031, janabanikova@seznam.cz

"Obrazy o živote Márie"
Kedy a kde: od piatka 26. do nedele 28. mája 2017 v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu, neďaleko Novej Bane
Vás pozývame na

- umeleckú slávnosť, ktorá sa ponesie v duchu diela Albrechta Dürera "Obrazy o živote Márie" s krásnymi neznámymi Ave Máriami, eurytmickými a divadelnými obrazmi a s omšou na počesť sv. Sofie od Karla Friedricha Weinbergera, ktorú môžete s nami počas piatku a soboty nacvičovať. viac na: www.obrazyozivotemarie.webnode.sk
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com, www.spiritualneumenie.wbl.sk

"Teplo a svetlo"
Kedy: V sobotu 13. mája 2017 od 9.30 do 18.00
KDE: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 11, Bratislava
Vás pozývame na

- na veľkonočnú konferenciu Antropozofickej spoločnosti s témou Základného kameňa, hlavným prednášateľom bude pán Tomáš Boněk. Pracovné skupiny: Soňa Valachovičová - Daubnerová - sociálna eurytmia, Jana Baníková - modelovanie, Mária Vargová - Meditácia základného kameňa. Na záver bude eurytmické umelecké vystúpenie Silvie a Pavla Hanuštiakovcov.
Informácie: Peter Neurath, info@antropozofia.sk, www.antopozofia.sk

"Na krídlach múzy"
Kedy: V nedeľu 22. apríla 2017 od 18.00 do 20.00
KDE: Aula Gymnázia, Palackého nám.1, Boskovice
Vás pozývame na

- vystúpenie umeleckého zoskupenia Vit rosa, plné spevu a eurytmie na tému "Na krídlach Múzy". V programe budú uvedené piesne Gerharda Auera - Múzy, poézia Boskovického rodáka Oldŕicha Živného a Banskoštiavnických poetiek Janky Bernáthovej, Kataríny Kissovej, klaírna hra a hudba Camilla Saint Saensa.
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com, www.spiritualneumenie.wbl.sk

"Na krídlach múzy"
Kedy a kde: v nedeľu 9. apríla 2017 o 16.00 v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu, neďaleko Novej Bane
Vás pozývame na

- umelecké vystúpenie so spevom, eurytmiou, poéziou a klavírnou hrou. V programe poézia Štiavnických poetiek - Jany Bernáthovej, Márie Petrovej, Zdenky Turánekovej a Kataríny Kissovej. Piesne Múzy od Gerharda Auera na poéziu francúzskeho básnika Alfreda de Musseta a Labuť Camilla Saint Saënsa, klavírne diela Scriabina, Rachmaninova, Debussyho, Schumanna a ďalších.
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com, www.spiritualneumenie.wbl.sk alebo Pohronské osvetové stredisko Banská Štiavnica - Renáta Taligová 0903 508 417

"Eurytmia na Medzinárodnom stretnutí Spoločenstva kresťanov"
Kedy: V dňoch 17.-19. 2. 2017
Vás pozývame na

- Medzinárodné stretnutie Spoločenstva kresťanov na Slovensku. Cieľom stretnutia je nachádzanie vnútornej skutočnosti kresťanstva v každodennom živote a prekonávanie roztrieštenia do konfesií. Súčasťou stretnutia bude aj umelecká práca so spevom, recitáciou a eurytmiou. Je to mimoriadna príležitosť zažiť bohatý program s členmi Spoločenstva kresťanov viacerých krajín.
KDE: Hotel Junior Piatrová**, Vrútky
Informácie: Ľubor Perháč, +421 905 986 245, lubor.perhac@gmail.com, www.spolocenstvokrestanov.sk

"Premena sveta a sebapoznávenie v stretnutí s dobrom..."
Kedy: v nedeľu 18. decembra 2016 o 15.30 hod.
Vás pozývame na

- eurytmické vystúpenie členiek umeleckej skupiny ANNA SOPHIA, ktoré bude súčasťou vianočnej konferencie organizovanej antropozofickou spoločosťu. Konferencia je otvorená pre všetkých.
KDE: Súkromná základná škola Waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
Informácie: Vstupné na konferenciu je dobrovoľné, info@antropozofia.sk

"Eurytmia - Harmónia rytmu"
Kedy: Od stredy 21.9.2016 do piatka 7.10.2016
Pozývame Vás na:

- výstavu o pohybovom umení eurytmia. Otvorenie výstavy je 21.9.2016 o 16.30. Výstava bude otvorená v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 v stredu do 18.00.
KDE: Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
Info: e.w.schmutzovi@eurytmia.sk 0915 605 147

"Krásna deva Lietava"
Kedy a kde: vo štvrtok 9. júna 2016 o 16.30 na lúke na Hornej Rovni nad Banskou Štiavnicou neďaleko jazera Klinger
Vás pozývame na

- detské umelecké divadlo s eurytmiou a pesničkami. Účinkujú deti zo ZUŠ v Banskej Štiavnici.
Informácie: Perla Perpetua Voberová, 0944 324 899, perlaperpetua@gmail.com, www.spiritualneumenie.sk

"Marína a Cestou popola"
Kedy: V nedeľu 12. júna 2016 o 17.00 a 19.00
Pozývame Vás na:

- premiéru dvoch eurytmických predstavení: O 17:00 uvedie umelecká skupina Anna Sophia nový umelecký program s názvom "Marína", kde predstaví známe i menej známe diela slovenskej literatúry a hudby, a tiež slávne diela iných európskych majstrov. O 19:00 sa predstaví skupina mladých absolventov Waldorfského lýcea v Prahe, umelecká skupina Flow. Ťažiskom programu s názvom „Cestou popola“ je hudobná kompozícia od súčasného lotyšského skladateľa Peterisa Vasksa. Podľa slov autora vyjadruje "ťažkú cestu cez biedu, sklamanie a utrpenie k láske."
KDE: Dom kultúry Dúbravka, Bratislava
Info:

Skupina Flow

Eurytmia v Bratislave

"VIKTOR ULLMANN - PÁD ANTIKRISTA"
Kedy: V sobotu 14. mája 2016 o 19.00
Pozývame Vás na:

- operu v 3. dejstvách na motív dramatickej skicy Alberta Steffena v naštudovaní Moravského divadla v Olomouci, Eurytmia - Nataša Kraus, Réžia - Jan Antonín Pitínský, Výprava - Zuzana a Tomáš Rusínoví
KDE: Moravské divadlo Olomouc
Informácie a vstupenky: www.moravskedivadlo.cz, 00420-585 500 500, pokladna@mdol.cz

"Slovenčina moja krásna"
Kedy: V piatok 27.11.2015 o 18:00
Pozývame Vás na:

- na umeleckú akadémiu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. V programe budú uvedené diela slovenských básnikov a hudobné skladby slovenských a európskych skladateľov. Účinkujú: Študenti Konzervatória v Žiline, Milada Perháčová – recitácia a moderovanie, Elena Schmutzová – eurytmia, Wolfgang Schmutz - klavír.
KDE: Koncertná sála Konzervatória v Žiline
Info: e.w.schmutzovi@eurytmia.sk 0915 605 147

"Prebudenie duší"
Kedy: V sobotu 17.10.2015 od 16:00 do 22:00
Pozývame Vás na:

- 4. mysterijnú drámu Rudolfa Steinera, inscenovanú rakúskym režisérom Wolfgangom Peterom. Predstavenie bude v nemeckom jazyku s premietanými titulkami v češtine.
KDE: Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Info: Vstupné: 20,-€(sponzorské 25-30,-€) Lístky je možné zakúpiť hodinu pred predstavením v divadle alebo osobne u Ľubici Knezovičovej - lubica.knezovicova@gmail.com

"Ensemble Citadelle z Paríža"
Kedy: V stredu 12. augusta 2015 o 19:00
Pozývame Vás na:

- na podujatie "Festival Cap a l'Est" vrámci ktorého vystúpi Ensemble Citadelle - eurytmická javisková skupina z Paríža, v medzinárodnom zložení. V prvej časti programu uvedie dielo "Pravda a lož" na tému Shakespearovej tragédie Othello, v ktorej sa osudovou otázkou stáva hľadanie pravdy uprostred pochybností, lží a intríg a v druhej časti humoresku "Štyri živly" v básňach a skladbách známych autorov a skladateľov.
KDE: Mestské kultúrne centrum v Banskej Štiavnici, Kamerhofská 1
Vstupné: 6,-€, Info: Renata Jursová renatajursova@gmail.com, Rezervácia: 0908 559 573, info@capalest.com

"Teba si zvolila cesta"
Kedy: V piatok 5. júna 2015 o 19:00
Pozývame Vás na:

- absolventské predstavenie záverečného ročníka študentov eurytmie na Eurythmeum CH, Aesch zo Švajčiarska - živý, farebný, umelecký večer skupiny mladých študentov eurytmie z celého sveta, ktorí pripravili rozmanitý a pestrý program plný nálad rôznych kultúr - tragika aj radosť jednotlivého človeka sú zobrazené v hudbe i poézii rôznych období.
KDE: DK Dúbravka v Bratislave
Info: Lucia Maceková l.macekova@gmail.com, Renata Jursová renatajursova@gmail.com
"Ročníkové eurytmické vystúpenie"
Kedy: Vo štvrtok 7. mája 2015 od 18.00
Pozývame Vás na:

- eurytmické vystúpenie študentov 2. a 3. ročníka Waldorfského lýcea v Prahe. Texty pre eurytmiu sú z pera študentov a zrkadlia témy, ktoré v nich žijú: samota, bolesť a pokušenie, ale i nádej a radosť zo života, tvorenie, vznik a zánik. Okrem hláskovej eurytmie uvidíte aj eurytmiu ku skladbám J. Brahmsa, S. Rachmaninova, L.v.Beethovena a F. Chopina.
KDE: Salesiánské divadlo, Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8
Info: Barbora Forbáková, Waldorfské lýceum v Prahe, Vstupné orientačne 100,-Kč dospelí, zľavnené 50,-Kč


"AENIGMA"
Kedy: vo štvrtok 19. marca 2015 o 18:30
Vás pozývame na

- na eurytmické vystúpenie umeleckej skupiny Roz´Hraní, ktoré je súčasťou otváracieho programu výstavy „100 rokov antroposofického umenia“.
KDE: Muzeum moderního umění Olomouc, Denisova 47
Informácie: www.olmuart.cz

"Trojruža"
Kedy a kde: v sobotu 7. marca 2015 o 14:30 v sále Evanjelického domu, na Hornej ulici č. 78/21 v Banskej Bystrici                                                                      a tiež v nedeľu 8. marca 2015 o 16:00 v Dome kultúry Kramáre, na Stromovej ul. 18 v Bratislave
...pozývame malých i veľkých...

...na eurytmicko-umelecké predstavenie slovenskej ľudovej rozprávky TROJRUŽA...
Informácie: Alexandra Fialová, fialka.a@gmail.com

"O POSLANÍ SLOVANSTVA"
Kedy a kde: 17.10.2014 o 18:00 Kultúrny dom v Žarnovici
19.10.2014 o 17.00 Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
Vás pozývame na

- na umelecké predstavenia s aktuálnym námetom. Účinkujú: Spevácky zbor mesta Žarnovica /v KD Žarnovica/,spev a umelecký pohyb: Perla Perpetua Voberová, umelecký pohyb: Lenka Neradilová, Eva Glavová, recitácia: Jela Šuleková, Janka Brigantová, klavír: Dušan Šujan.
Informácie: Perla Perpetua Voberová, tel. 0944324899, www.spiritualneumenie.sk

"ARSTERAPEUTICA 2014 - Quo vadis homo?"
Kedy: 18. 10. 2014
Pozývame Vás na:

- 4. mezinárodnú konferenciu umeleckých terapií, ktorého súčasťou bude eurytmická humoreska "O perníkové chaloupce" v podaní klientov denného stacionára VELETA z Brna a množstvo prednášok a workshopov. Lektori: Liese Ghekiere, MDTh(Belgicko)- dramaterapie, Ma. Elena Marin Rios(Španielsko)- arteterapie, Mgr. Marie Beníčková Ph.D - muzikoterapie, Doc. PeaDr. Marie Blahutková Ph.D. - psychomotorika a taneční terapie, Mgr. Petr Exler, Ph.D. - arteterapie a artefiletika, Elena Schmutzová(Slovensko)- Pohybová terapie, Mgr. Josef Zajíček - dramaterapie, Mgr. Tomáš Beníček - arteterapie, Mgr. Eva Hegarová - arteterapie, Ing. Barbora Bartecká - Kontaktní improvizace, Ing. Miluše Bartusková Ph.D. - Tchi-kung
KDE: V priestoroch CARITAS - Vyšší odborná škola sociální, Křižkovského 6, 772 00 Olomouc
Cena vstupenky vrátane obeda a večere: 750,-Kč na mieste, Informácie: info@maut.cz, www.maut.cz

"Pútnický festival hudby"
Kedy: 1. - 5.augusta 2014
Vás pozývame na

- na pútnický festival za mystickými miestami Európy. Na každom zastavení bude pútnikov čakať koncert alebo iné umelecké či ekumenické podujatie. Koncerty sú prístupné širokej verejnosti. Vstupné na jednotlivé koncerty je dobrovoľné. Uskutočnia sa: 1.8.2014 o 19.00 hod. - farský kostol Najsv.Trojice - Slovenská Ľupča, 2.8.2014 o 18.00 hod. - farský kostol Františka Assiského – Poniky, 3.8.2014 o 11.00 hod. - kostol Fatimskej Panny Márie - Raticov vrch, 4.8.2014 o 18.00 hod. - kostol sv.Kataríny - Banská Štiavnica, 5.8.2014 o 18.00 hod. - kostolík sv.Jána Krstiteľa - Horná Roveň. Záujemci o pešie putovanie nech sa kontaktujú na t.č. 0903885777 alebo mailom m.art.averonika@gmail.com
KDE: okolie Banskej Štiavnice
Informácie: Perla Perpetua Voberová, tel. 0944324899, www.spiritualneumenie.sk

"Probouzení vodičky"
Kedy: Vo štvrtok  19. 6. 2014 o 16.00h
Pozývame Vás na:

- na eurytmické hudobno-dramatické vystúpenie Víly Dobromily a jej kamarátov z MŠ Nedvědova-Olomouc..."plné skřítkú a  malých víl"...
KDE: Geislerúv sál v domě pěvecko-hudebního spolku Žerotín, na Slovenské ul. v Olomouci (pri Dominikánskom kostole)
Info: Elena Schmutzová, e.w.schmutzovi@eurytmia.sk, Dobrovolné vstupné

"Medzi nebom a zemou"
Kedy: V pondelok 16. decembra 2013 o 18.00
Pozývame Vás na:

- Vianočné umelecké eurytmické vystúpenie, v ktorom vystúpia členovia združenia ANNASOPHIA, recitátor J. Šimonovič, hudobníčka O. Moravčíková a žiaci Súkromnej waldorfskej školy v Bratislave.
KDE: DK Dúbravka v Bratislave
Info: 0902 288 794, Silvia Hanuštiaková, silvia@annasophia.sk, www.annasophia.sk

"Drôtovanie duší"
Kedy: V sobotu 26. októbra 2013 o 18.00h
Pozývame Vás na:

- - na poeticko-pohybový umelecký program plný harmonického rytmu, básnického slova a krásnej hudby. Účinkujú: Eliška Drobčiarová – spev, Monika Krajčíová - spev, Elena Schmutzová – eurytmia, Milada Perháčová – recitácia, Wolfgang Schmutz - klavír.
KDE: Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Koncertná sieň, Dolný val 12, Žilina
Info: Elena Schmutzová 0915 605 147, e.w.schmutzovi@eurytmia.sk

"Vyvrcholenie vzdelávania Anna Sophia"
Kedy: V piatok 7. júna 2013 o 19.00
Pozývame Vás na:

- slávnostné eurytmické vystúpenie s bohatým programom ako vyvrcholenie vzdelávania. Nasledovať bude turné s vystúpeniami v Prahe, Viedni, Norimberku, Stuttgarte a Dornachu.
KDE: DK Dúbravka v Bratislave
Info: 0902288794, silvia@annasophia.sk, www.annasophia.sk

"K hvězdám promlouvajíc..."
Kedy: V nedeľu  14. apríla 2013 o 18.00h
Pozývame Vás na:

- na Eurytmické vystúpenie umeleckej skupiny Rozhranie, ktorá sa pokúša vytvoriť priestor pre spoluprácu študentov eurytmie, vyštudovaných eurytmistov a docentov. Vo vystúpení bude možné "zažiť" diela Leoša Janáčka, Franza Liszta, Frederika Chopina, Rudolfa Steinera v nemčine i češtine, Angela Silesia a 12 básní Daniely Fisherovej na tému Zverokruh. Účinkujú: Johanna Roth, Roland Seibt, Perla Voberová, Zdena Nesvadbová, Michaela Dostalová, Eva Kováčová, Regina Kejdová, Lenka Neradilová a David Šeterle-osvetlenie.
KDE: Priestory Antroposofickej spoločnosti, Hošťálkova 6a, Praha - Břevnov
Info: Lenka Neradilová, lena.nera@seznam.cz, rozhrani@volny.cz

"Kosmos a znamenia Zverokruhu"
Kedy: 19. mája 2012 o 16.30
Vás pozývame na

- umelecké vystúpenie Kosmos a znamenia Zverokruhu v rámci 13. ročníka ORBIS HARMONIAE. Účinkuje skupina Rozhranie pod vedením Rolanda Seibta z Nemecka: Zdena Nesvadbová - eurytmia, Perla Perpetua Voberová - eurytmia, spev, Lena Nera Rafaela - eurytmia, Roland Seibt - eurytmia, Daniela Elčíková - recitácia, Dušan Šujan - klavír. Vystúpenie je snahou vyjadriť tajomstvá a znamenia kozmu skrz pohyb. Umenie oživuje človeka v jeho organizme. V starých časoch mali znamenia Zverokruhu čo dočinenia nielen s kozmom, ale i s človekom. Už aj Babylončania a ďalší pohliadali na hviezdy a dávali ich do súvisu s ľudským organizmom. Existuje veľa obrázkov spojenia človeka s hviezdnym svetom.
KDE: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42
Informácie: perlaperpetua@gmail.com, tel. 0944324899, www.spiritualneumenie.sk

"12 Nálad alebo eurytmický zverokruh"
Kedy: V stredu 14. decembra 2011 o 18.00
Pozývame Vás na:

- Vianočnú slávnosť umelecko-eurytmického vzdelávania Anna Sophia, kde bude eurytmicky stvárnené dielo R.Steinera - 12 Nálad alebo eurytmický zverokruh. V tomto výnimočnom eurytmickom spracovaní zaznejú texty preložené do slovenčiny, hovoriace o pohyboch planét cez znamenia v každej ich konštelácii. Náročný obsah bude sprevádzať krátka prednáška. Zároveň Vám študenti predvedú diela Ave Maria od Gounoda, sólovo spracované básne a skladby a skladbu Pieseň bez slov od Mendelssohna.
KDE: Priestory Waldorfskej školy, Vinohradská 10, Bratislava
Info: 0902288794, silvia@annasophia.sk

"Koncert"
Kedy: 30. októbra 2011 o 15.30
Vás pozývame na

- umelecký koncert, v ktorom účinkujú: Katica Pekarik - spev, Perla Perpetua Voberová - spev a pohybové umenie, Margit Berényi, Judita Kaššovicová - recitácia, Juraj Turtev - spev a gitara.
KDE: Vo Františkánskom kostole,Kostolná 1 v Nových Zámkoch
Informácie: perlaperpetua@gmail.com, tel. 0944324899, www.spiritualneumenie.sk

"Narodeniny Víly Dobromily"
Kedy: Od 3. do 7. októbra 2011
Pre všetky šikovné deti:

- Víla Dobromila, pozýva všetky deti, ktorí sa chcú na čarovnom hadovi odviezť do rozprávkovej krajiny, na oslavu svojich narodenín, na ktorej sa pozrieme do rozprávok: Ako dedko ťahal repku, O pampúšiku, Princ Bajaja, Koza rohatá a jež, Plavčík a Vratko, ... - projekt pohybovej a regionálnej výchovy Kolovrátok, ktorý organizuje SRV SPV a Dom Matice slovenskej v Žiline - formou pohybovo-dramatických príbehov, do ktorých sú zapojené všetky deti, sú rozvíjané fyzicko-pohybové a emocionálno-sociálne schopnosti detí. Liečivé sily rytmu, pohybu a hudby pomáhajú deťom zdravo sa vyvíjať.
KDE: Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
Vstupné: 1,00 € za dieťa; pre MŠ - 5,00 € za skupinu; informácie: e.w.schmutzovi@eurytmia.sk; 0915 605 147

"Kristus a láska"
Kedy: V piatok 30.4.2010 o 18.00 v rámci Malého festivalu lásky
Pozývame Vás na:

Umelecké vystúpenie súboru Mystika aeterna a prednášku Růženky Hermanovej o základoch myšlienok evanjelického kňaza Jána Maliarika. V umeleckom programe si budete môcť vypočuť klavírne diela E.Suchoňa, S.Rachmaninova, F.Chopina. Modlitby a poéziu J.Maliarika, R.Steinera. Piesne R.Wagnera, Ch.Gounoda, H.Wolfa, R.Straussa a A.Gurilovova. Niektoré diela budú sprevádzané pohybovým umením eurytmia. V programe účinkujú - Perla Perpetua Voberová - spev, Daniela Elčíková - recitácia, Dušan Šujan - klavír. Viac o súbore na www.spiritualneumenie.sk
KDE: Stredisko kultúry Bratislava - Nové mesto, Vajnorská 21, Bratislava
Info: 02/44373771, www.skvajnorska.sk

" RAFAEL a AUREA "
Kedy: V piatok 1. februára 2008 o 16.00 hod.
Pozývame Vás na:

Mystickú rozprávku o ľudskom osude a hľadaní životného poslania plnú hudby, spevu a umeleckého pohybu, ktorú uvádza divadelný súbor Čarovný letokruh a Priatelia Sophie.
KDE: Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
Umiestnenie: V Michalovciach - info: www.PriateliaSophie.sk

"Čujte Sloveni..."
Kedy: V sobotu 21. júla 2007 o 19.00 hod.
Pozývame Vás na:

Hudobno-pohybové pásmo Mira Žiarislava Švického, Eleny a Wolfganga Schmutzových a skupinky nadšencov, kde Vás čaká výborná hudba a veselá tancovačka.
KDE: Centrum pohybu a tanca Labyrint, Kuzmányho 6, Žilina(za Bábkovým divadlom)
Vstupné: vstupné dobrovoľné; Informácie: e.w.schmutzovi@eurytmia.sk

"Pani rannej zory"
Kedy: V sobotu 30. júna 2007 o 19.00 hod.
Pozývame Vás na:

Hudobno-eurytmické pásmo spojené s vernisážou prác detí z Waldorfskej školy v Bratislave, ktoré uvedie umelecké združenie Sophia.
KDE: Dom Kultúry Dúbravka, Saratovská 2, Bratislava
Umiestnenie: V centre Dúbravky.
Doprava: Autobusy 34, 83, električky 1,5,12.

" 4 ŽIVLY "
Kedy: Vo štvrtok 5. apríla 2007 o 19.30 hod.
Pozývame Vás na:

Eurytmicko-umelecké vystúpenie absolventov Eurytmickej školy v Norimbergu.
KDE: Dom kultúry Ružinov - Malá sála, Ružinovská 28, Bratislava
Umiestnenie: V centre Ružinova.
Okrem toho sa v tej istej sále uskutoční v piatok 6. apríla 2007 o 19.30 divadelné predstavenie "Kaspar Hauser", ktoré uvedú študenti Akademie umení Tábor z Prahy.

 Späť na hlavnú stránku